Podręczniki do liceum – jakie powinny być?

Z wypowiedzi kilku pedagogów o podręczniku szkolnym, wydaje się, że jest to dowolny środek dydaktyczny o określonych właściwościach. Wykorzystuje informacje i metody dotyczące poszczególnych procedur naukowych, ale nie jest tylko ich kompilacją, ale pracą z wyobraźnią, która dostosowuje osiągnięcia naukowe i sposób myślenia naukowego do potrzeb i prawdopodobieństwa rozwoju ucznia.

Modelowy podręcznik szkolny

Dzięki wieloaspektowym badaniom teoretycznym, a także empirycznym przeprowadzanym przez psychologów, nauczycieli szkolnych i szczegółowych nauczycieli szkolnych, w pełni opracowano wzorce różnych podręczników szkolnych. Ich koncepcja metodologiczna opisana w literaturze dotyczy:

  • doboru,
  • ułożenia,
  • prezentacji treści,
  • poprawności redakcyjnej.

Budowa dobrego podręcznika do liceum

Każdy podręcznik szkolny zawiera dwie grupy dotyczące elementów strukturalnych: teksty i czynniki nietekstowe. W ramach komunikatów tekstowych wyróżnia się najczęściej: elementy podstawowe, dodatkowe i poszerzające, zadania dydaktyczne oraz werbalne urządzenie informacyjne (tabele, ryciny, słownik pojęć, pogrubione lub być może oszczędzające miejsce litery). Czynniki nietekstowe obejmują zdjęcia, rysunki, tabele, a inne elementy graficzne. Także podręczniki do liceum z www.taniaksiazka.pl powinny te wszystkie elementy zawierać.

Jaki podręcznik jest najpopularniejszy w liceum?

Model podręcznika jest opisany w najbardziej szczegółowych materiałach i ze względu na jego funkcje w procesie edukacyjnym, tak naprawdę nazywa się go podręcznikiem ogólnym. Rodzaje analizowania i studiowania tych tekstów odpowiadają wielu wymaganiom egzaminacyjnym na różnych poziomach nauczania. Publikacja szkolna, będąca egzemplifikacją modelu (wzorca) opisanego w literaturze, może być doskonalona zarówno przez analizy teoretyczne, jak i badania empiryczne. Poszczególne elementy dotyczące jego konstrukcji można zweryfikować wraz z założeniami teoretycznymi przyjętymi przy tworzeniu modelu.

Jakie funkcje realizują podręcznik do liceum?

Funkcja informacyjna podaje fakty, identyfikuje je i wyjaśnia (teksty i zdjęcia). Funkcja transformacyjna przetwarza treści za pomocą zadań dydaktycznych, a także prezentacji graficznych. Rola motywacyjna inspiruje ucznia do działania (teksty, ilustracje, zadania dydaktyczne). Z kolei funkcja badawcza sygnalizuje problemy, a także uczy ich napraw. Funkcja samokształcenia zawiera komponenty umożliwiające samodzielną pracę.

Obraz pressfoto - pl.freepik.com

Posts Tagged with… , , , ,