Jakie podręczniki będą najlepsze w liceum?

Poszczególne treści naukowe zawarte w podręcznikach do liceum powinny być starannie dobrane i wyselekcjonowane, aby umożliwić uczniom sprawdzenie ich za pomocą prostych poleceń, a także ćwiczeń. Funkcja eksperymentalna, a także kontrolna, musi być również wypełniona z zeszytu ćwiczeń w takim stopniu, aby rozwinąć holistyczne myślenie oraz wszechstronne zrozumienie natury i świata.

Jakie wymagania muszą spełnić podręczniki do liceum?

Wymagania dotyczące wzajemnego dopasowania tekstu i rysunków stawiają autorom podręczników oraz ich poszczególnym wydawcom jednoczesne zapoznanie się z tekstem programu i rysunkami. Rysunki w podręczniku spełniają podobne funkcje, aby móc pisać tekst. Oprócz fotografii, a także rysunków, schematy, symbole i wykresy odgrywają znaczącą rolę. Poza zadaniami poznawczymi i dydaktycznymi stawia im się ważne zadanie edukacyjne – może polegać na wyrobieniu w uczniach szczególnej wrażliwości estetycznej. Normalna kolorystyka zdjęć, biorąc pod uwagę uwzględnione ważne szczegóły, zwracanie uwagi na kontrast i widoczność znacząco wpływa na siłę uczenia się.

Jak powinien być oznaczony tekst podręcznika?

Wyodrębnianie nowych pojęć z tekstu pogrubionymi literami dla ucznia, tak samo jak szczególne wprowadzenie dalszych ramek i przyciemnionych podkreśleń, definicji, spełnia w podręcznikach dużą rolę. Dodatkowe słowne lub być może graficzne wyjaśnienia na marginesie mają ponadto pewną wartość. Ciekawy sposób zamieszczania tekstu i nietekstowych elementów podręcznika wraz z rozwiązaniami redakcyjnymi decydują o jego motywacyjnym działaniu, jakie podręczniki do liceum powinny zapewniać.

Jaki powinien być układ treści w podręczniku?

Spełnienie założonych funkcji z podręcznikiem zależy od doboru i rozplanowania treści, sposobów jej prezentacji, zarówno z punktu widzenia podejścia metodologicznego, konwencjonalnego i logicznego, jak i językowego, dostosowanego do indywidualnych możliwości uczniów. Co więcej, prawdopodobieństwo wypełnienia funkcji podręcznika zależy od całej grupy zagadnień związanych z przygotowaniem redakcyjnym książki.

Jakie funkcje dydaktyczne spełnia podręcznik?

Funkcje dydaktyczne związane z podręcznikiem mogą czasami mieć jedynie charakter potencjalny. Dzieje się tak, jeśli nauczyciel nie wykorzystuje ich w swojej pracy dydaktycznej, a także wychowawczej. W efekcie należy dążyć do faktycznego pełnego wykorzystania podręczników.

Biznes - zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com

Posts Tagged with… , , , ,